Saturday, May 23, 2015

Mengenal Diri 11 - Cari Guru


Cari guru mengenal diri,
Yang diamanat olehlah Nabi,
Jangan takut penat dan rugi,
Asalkan dapat ilmu sejati.

Saturday, May 16, 2015

Mengenal Diri 10 - Adam Hawa


Tatkala Adam dengan Hawa,
Dendam berahi antara keduanya,
Napi dan Isbat itulah Dia,
Kepada kita menjadi rahsia.

Saturday, May 9, 2015

Mengenal Diri 9 - Mengenal Tuhan

Mengenal Tuhan tak boleh nyata,
Kerana tak boleh dipandang mata,
Hingga diri jua dicita,
Kenal olehmu sifatnya kita.

Mengenal Diri 8 - Jika begitu

Jika begitu kalau kita tidak mengkaji,
Kepada Nabi mendapat keji,
Malaikat tidak membawa wahyu,
Allah tiada mungkirkan janji.

Saturday, May 2, 2015

Mengenal Diri 7 - Jangan binasa

Jangan binasa sifatmu tuan,
Tiada bertemu hamba dengan Tuhan,
Hakikat kita tinggal di jalan,
Segala amalan menjadi haiwan.

Saturday, April 25, 2015

Mengenal Diri 6 - Sifat Kita

Jikalau sifat kita sudah binasa,
Kepada Nabi tiada berjumpa,
Segala amalan tiada tiba,
Tiada dapat syurga yang baqa'.

Saturday, April 18, 2015

Mengenal Diri 5 - Jalan Hakikat

Jalan hakikat sangat terbilang,
Tiada binasa urat dan tulang,
Daging dan darah tiada hilang,
Maka sifat itu dibawa pulang.

Saturday, April 11, 2015

Mengenal Diri 4 - Jalan Takzim

Jalan yang takzim pula dikata,
Atas Nabi junjungan kita,
Sahabat empat nyatalah serta,
Tiada berhenti sekejap masa.

Saturday, April 4, 2015

Mengenal Diri 3 -Alhamdulillah

Alhamdulillah pujinya Insan,
Robbil Alamin sifatnya Tuhan,
Selawat Nabi akhir zaman,
Muhammad Amin Abi Burahman.

Saturday, March 28, 2015

Mengenal Diri 2 - BISMILLAH

BISMILLAH itu mula disebut,
Rahman dan Rahim sifat mengikut,
Dunialah akhirat nyatalah luput,
Jalan hakikat pula diturut.